Τέκνο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% εφ όρου ζωής, έχει αποκτήσει με γονική παροχή κυριότητά ποσοστό δύο κατοικιών (το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει στην μητέρα του), εκ των οποίων η μια χρησιμοποιείται από την οικογένεια ως κατοικία και η άλλη μέχρι και τις 31.12.2019 ήταν κενή. Από 1.1.2020 την εκμίσθωσαν με μηνιαίο μίσθωμα 400 ευρώ.

Α. Έως το έτος 2018, οπότε το τέκνο ήταν ανήλικο, δηλωνόταν ως προστατευόμενο μέλος του πατέρα, χωρίς υποχρέωση υποβολής δήλωσης, το δε τεκμήριο της κατοικίας που του αναλογούσε (11.000 ευρώ) βάρυνε τον πατέρα. Η παραπάνω αντιμετώπιση ήταν σωστή;

Β. Το έτος 2019, οπότε το τέκνο ενηλικιώθηκε και δεν αποκτά πραγματικό εισόδημα, εξακολουθεί να θεωρείται προστατευόμενο μέλος του πατέρα ή όχι επειδή έχει εισόδημα (τεκμαρτό) άνω των 6.000 ευρώ; Ποιόν βαραίνει το τεκμήριο της κατοικίας;

Γ. Τα έτη 2020 και επόμενα, οπότε το τέκνο είναι ενήλικο και αποκτά τεκμαρτό εισόδημα από την κατοικία 11.000 ευρώ και πραγματικό εισόδημα από ενοίκια της τάξης των 1.500 ευρώ, το τέκνο εξακολουθεί να δηλώνεται προστατευόμενο μέλος ή όχι; Υποβάλλει μόνο του φορολογική δήλωση, ή στο όριο των 6.000 ευρώ ετησίως της παρ.2 αρ.11 ΚΦΕ προσμετράται μόνο το πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό; Ποιον βαραίνει το τεκμήριο της κατοικίας;