θα μπορούσατε να μου πείτε την διαδικασία που ακολουθείτε σε αυτή την περίπτωση ?

το φ.β.ανήκει σε προσωπική εταιρεία η οποία προφανώς θα λυθεί .

μπορείτε να μου αναφέρεται τα βήματα που πρέπει να γίνουν και με ποιά σειρά ??