ΟΤΑΝ ΛΗΓΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΠΕΛΑΤΗ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ, ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟ ΑΦΟΡΆ ΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΔΙΆΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ.
ΠΑΡΑΜΈΝΕΙ ΣΤΟΝ ΛΟΓΙΣΤΉ ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΊ ΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΎΣΤΗΜΑ , ΔΕΝ ΤΟΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΊ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΔΎΝΑΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ ΚΑΙ ΣΕ ΤΥΧΌΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΆ ΔΙΈΝΕΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ, ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΙ ΣΤΟΙΧΕΙΆ -ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΒΙΒΛΊΩΝ-ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ? Ή ΥΠΆΡΧΕΙ ΘΆΜΑ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ ?