Εργαζόμενοι σε πενθήμερο σύστημα εργασίας, θα παρακολουθήσουν σεμινάρια εκτός ωραρίου (απογευματινές ώρες ή Σάββατο).
Για την εκπαίδευση αυτή πρέπει να δηλωθεί υπερεργασία και υπερωρία στο σύστημα Εργάνη;

Ευχαριστώ,