Καλησπέρα,

εταιρεία περιορισμένης ευθύνης έχει προχωρήσει σε ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής στη Βουλγαρία.

Ερωτάται με ποιο τρόπο θα γίνει η ενσωμάτωση στα αποτελέσματα της; Θα χρησιμοποιηθεί κάποια μέθοδος ενοποίησης; Θα ενσωματώσει όλους τους λογαριασμούς αναλυτικά στο ισοζύγιο της;

Ισχύει κάτι αντίστοιχο και για το αντίστροφο; Δηλαδή για υποκατάστημα αλλοδαπής στην Ελλάδα, ή εκεί πρέπει να εξεταστεί τι ισχύει στη νομοθεσία της κάθε χώρας;

Ευχαριστώ.