Μεταφορική εταιρεία ΙΚΕ με αντικείμενο ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΛΛΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ αποτελείται από 2 μέλη με ποσοστά 40% και 60%.

Μπορεί ο διαχειριστής και μέλος της εταιρείας με ποσοστό 40% στην μεταφορική εταιρεία ΙΚΕ να οδηγεί το φορτηγό αυτοκίνητο, δηλαδή να εκτελεί τις μεταφορές ο ίδιος, χωρίς να είναι ασφαλισμένος ως μισθωτός .Άρα να έχει υποχρεωτική ασφάλιση στον ΕΦΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 4387/2016 .