ΑΕ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟΥ 2019 ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2019 ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2019 ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2020 ΔΗΛΑΔΗ ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ.ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΠΩΣ ΣΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΠΟΣΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ 2020 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ 4 ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΩΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΕ ΤΟ 2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ ΣΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)