Ατομική επιχείρηση (φυσικό πρόσωπο) μεταβιβάζει την επιχείρηση της με γονική παροχή (δωρεά) στη σύζυγο. Υποβάλλεται δήλωση φόρου δωρεάς στο τμήμα Κεφαλαίου και προχωρήσαμε στη διακοπή εργασιών.
Το ερώτημα είναι το εξης.
Στα βιβλία της επιχείρησης θα καταχωρηθούν οι αξίες της δωρεάς σε κάποια πληροφοριακή στήλη? Στο έντυπο φπα θα καταχωρηθεί ως έσοδο για τον πωλητή στο Β349 με δικαίωμα έκπτωσης η με χωρίς δικαίωμα έκπτωσης (θα κάνω και προράτα δηλαδή) ? Στο εισόδημα θα εμφανιστεί ως έσοδο και θα φορολογηθεί? (γιατί ως δωρεά δεν φορολογήθηκε)? Και στον αγοραστή θα θεωρηθεί έξοδο?
Στο εισόδημα έντυπο Ε3 για τον πωλητή θα είναι έσοδο? (γιατί στο τμήμα δωρεών κρίθηκε αφορολόγητος).
Και αφού εξαντλήθηκε η φορολογία στο κεφάλαιο δεν καλύπτει και το εισόδημα?