Καλημέρα ελληνική επιχείρηση απαλλασσόμενη του φπα λόγο ΚΑΔ βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων , ή λόγο της μικρής επιχείρησης κάτω των 10000 € τζίρου. Λαμβάνει υπηρεσίες απο facebook κ.α. για προβολή και διαφήμιση τα τιμολόγια τους μας τα δίνουν χωρίς ΦΠΑ . Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα δηλώσουμε με έκτακτη δήλωση φπα ?

Η αντίστροφα όταν ο άλλος αντισυμβαλόμενος σε Ε.Ε. είναι εκτός παιδίου ΦΠΑ και εμείς που του παρέχουμε τις υπηρεσίες είμαστε σε ΦΠΑ του εκδίδουμε τιμολόγια με ή χωρίς ΦΠΑ ? Καθώς στο σύστημα VIES τον βγάζει μη υπόχρεο.