Οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν εισιτήρια για μουσικές ή θεατρικές παραστάσεις? Και βάσει ποιας νομοθεσίας?