Παρακαλώ ενημερώστε μας αν υπάρχουν τρόποι να σταματήσει να εργάζεται-μισθοδοτείται εργαζόμενος από την Εταιρεία για 15 περίπου μήνες που μεσολαβούν χωρίς να γίνει λύση της εργασιακής σχέσης έτσι ώστε να δικαιούται να λάβει την αποζημίωση συνταξιοδότησης τότε.

Θα μπορούσε να είναι σε Άδεια Άνευ Αποδοχών για ένα χρονικό διάστημα; αν ναι για πόσο; και με ποια διαδικασία ; και τι σημαίνει πρακτικά για την εργασιακή σχέση αυτό;
Πρόκειται για μισθωτό ΙΚΑ που μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης γήρατος τον Ιούλιο του 2021 στην ηλικία 67 ετών.

Μέχρι τότε

(α) μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται συμπληρώνοντας τα 40 έτη εργασίας

ή

(β) μπορεί να διακόψει την εργασία του και με τα ένσημα που έχει μέχρι την ημέρα διακοπής να υποβάλει την αίτηση (με υπολογισμό ποσού σύνταξης για τα 38,5 έτη εργασίας αντί 40)

Επειδή σήμερα δεν έχει τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος τα απαραίτητα ένσημα και ηλικία (40 έτη – 67 ετών),

εάν γίνει διακοπή της εργασιακής σχέσης θα πρέπει να είναι με απόλυση και καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης (100%).

Τον Ιούλιο του 2021 που θα υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης η διακοπή της εργασιακής σχέσης θα είναι λόγω συνταξιοδότησης συνεπώς θα δικαιούται την αποζημίωση συνταξιοδότησης (40%).
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.