Καλησπέρα σας

Παρακαλώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: O εργοδότης σε ημέρες που καθορίζει από μόνος του ότι η επιχείρησή του θα παραμένει κλειστή ( π.χ. απο 07/01/20 έως 09/01/2020 ) και αυτό το έχει γνωστοποιήσει στους εργαζόμενους είναι νόμιμο να θεωρηθεί ότι οι ημέρες αυτές αποτελούν και χορήγηση μέρους κανονικής άδειας των εργαζομένων? Υπάρχει κάποια διάταξη που να λέει ότι ο εργοδότης μπορεί να χορηγήσει το 50% των δικαιούμενων ημερών κανονικής άδειας όποτε κρίνει αυτός και το υπόλοιπο 50% όποτε κρίνει και επιθυμεί ο εργαζόμενος?