Εταιρεία ΑΕ αγοράζει από Ελλάδα υλικά τα οποία τα στέλνει σε εταιρεία του ομίλου σε τρίτη χώρα με courier.Τι υποχρεώσεις έχει η ΑΕ όσο αφορά το ΦΠΑ και το εισόδημα ; θεωρείται αυτοπαράδοση ;