Ελληνική εταιρεία με θυγατρική 100% στην Τουρκία λαμβάνει μερίσματα εντός του 2019.

1.Τι δικαιολογητικά απαιτούνται ως προς την βεβαίωση μερισμάτων για τον φόρο εισοδήματος και τον φόρο μερισμάτων που παρακρατήθηκε στην Τουρκία και από ποια αρμόδια αρχη ?

2. Απαιτείται γενική συνέλευση για την διανομή ως δικαιολογητικό για την ελληνική εταιρεία?

3. Ο φόρος εισοδήματος στην Τουρκία είναι 22% και ο φόρος μερισμάτων που 15 %.

ΟΙ φόροι αυτοί συμψηφίζεται στην δήλωση εισοδήματος του ελληνικού νομικού προσώπου για το έτος 2019 ?