Καλησπέρα σας,

Θα ήθελα να με πληροφορήσετε για τα εξής:

Επιχείρηση με την δραστηριότητα του οδοντοτεχνίτη- οδοντιάτρου, με έδρα στην Ελλάδα, πωλεί εμπορεύματα στην ευρωπαϊκή Ένωση, κατά βάση σε οδοντιάτρους οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο VIES .

Για την Κύπρο και την Βουλγαρία προχώρησε στην έκδοση ΑΦΜ –ΦΠΑ για να αποδίδει τον αντίστοιχο ΦΠΑ σε αυτές τις χώρες.

Η ερώτηση μου είναι: Στο έντυπο Φ2 πώς θα αποτυπωθούν οι πωλήσεις σε Κύπρο και Βουλγαρία με απόδοση του ΦΠΑ σε αυτές τις χώρες;

Επειδή δεν θεωρούνται ενδοκοινοτικές, το ποσό του ΦΠΑ που αποδίδεται στις άλλες χώρες απεικονίζεται σε κάποιο κωδικό στο έντυπο Φ2;

Γενικά πώς θα συμπεριφερόμαστε σε αυτές τις πωλήσεις στη δήλωση εισοδήματος;

Ευχαριστώ