ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ( ΚΑΔ 62011100 ) ΠΟΥΛΑΕΙ SOFTWARE ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ ΤΙΜΟΛΟΓΟΝΤΑΣ ΩΡΕΣ ( ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, MHNIAIO , ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ) .ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ , ΕΧΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΒΟΗΘΟΥ ΛΟΓΙΣΤΟΥ ΤΕΙ . ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ 20% ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ?