Ατομική εμπορική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία εκμισθώνει κατάστημα .

Τμήμα του καταστήματος αυτού το υπεκμισθώνει σε άλλη εταιρία .

Το εισόδημα που αποκτά από την υπεκμίσθωση πως θα φορολογηθεί ?

Θα δηλωθεί μόνο στο Ε2 και θα φορολογηθεί ως εισόδημα από ακίνητα χωρίς να καταχωρηθεί αυτό το εισόδημα στα βιβλία της επιχείρησης ή θα καταχωρηθεί στα βιβλία ως εισόδημα από εμπορική επιχείρηση?