Φαρμακεία και επιχειρήσεις εμπορίας ορθοπεδικών υλικών νοικιάζουν πάγια στοιχεία τους (όπως π.χ. συσκευές οξυγόνου, ειδικά στρώματα, ειδικά κρεβάτια) σε πελάτες-ασθενείς. Η ενοικίαση αυτή μπορεί να γίνεται είτε μέσω ΕΟΠΠΥ, είτε όχι. Απαιτείται έκδοση δελτίου αποστολής γι αυτές τις διακινήσεις (προς τον πελάτη και από τον πελάτη);