1.Βάση του Ν4646 οι προκαταβολές προσωπικού άνω των 3 μισθών δεν θεωρούνται δάνειο?
2.Τον Ιανουάριο δώσαμε προκαταβολές προσωπικού χωρίς έγγραφη συμφωνία και θα αποδώσουμε το χαρτόσημο 2.4 % στην εφορία. Η εξόφληση θα γίνεται τμηματικά ένα μικρό ποσό κάθε μήνα με παρακράτηση απο τον μισθό των εργαζομένων.
Απαιτείται έγγραφος τύπος ή κάποιο δικαιολογητικό έγγραφο για τις προκαταβολές προσωπικού για να μην θεωρηθεί δάνειο?
3.Πως μπορεί να τεκμηριωθεί η προκαταβολή αντί του δανείου σε περίπτωση ελέγχου?