Δύο οδηγοί Ταξί,Α και Β , με έναρξη στην ΔΟΥ, αγοράζουν όχημα 50%-50% συνολικής αξίας 20.000€, από επίσημο διανομέα -αντιπροσωπεία στις 30/12/2019

Το σχετικό τιμολόγιο αγοράς εκδίδεται σε ένα ΑΦΜ, του Α, με την συνολική του αξία και υποσημείωση ότι ε΄χει αγοραστεί με συνιδιοκτησία και αναφέρουν το ΑΦΜ του Β.
Επικοινωνώντας με την ΑΕ μας είπαν πως δεν υπάρχει δυνατότητα να κοπεί σε δύο ΑΦΜ καθώς πρόκειται για ένα όχημα.

Με δεδομένο το γεγονός ότι η όλη διαδικασία έγινε στο 2019 και δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή στο παραστατικό :

1. Το Τιμολόγιο θα πρέπει να καταχωρηθεί στα βιβλία του Α με συνολική αξία 20.000;
2. Είμαστε καλυμμένοι σε περίπτωση που το σπάσω 50-50 και το καταχωρήσω στα βιβλία και των δύο επαγγελματιών ; Για τις ΜΥΦ υπάρχει συνεννόηση με την ΑΕ και θα το καταχωρήσουν 50-50
3. Για να αποφύγουμε τα παραπάνω ,μπορώ να κόψω τιμολόγιο πώλησης με ημερομηνία 30/12/2019 από Α στον Β για το 50% της αξίας ; Σε αυτή την περίπτωση έχω κάποια άλλη υποχρέωση όπως για παράδειγμα υπεραξία, μηχανολογικό κτλ ;

Ευχαριστώ εκ των προτέρων