Η αναστολή του ΦΠΑ , που σύμφωνα με το άρθρο 39 παραγράφος 1 του Ν.4646/2019 δόθηκε αναστολή στο ΦΠΑ στα ακίνητα μέχρι 31/12/2022 καλύπτει και την αυτοπαράδοση ημιτελών ακίνητων λόγω διακοπής δραστηριότητας (συνταξιοδότηση) ατομικής επιχείρησης.