Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Κατάσταση στην ΔΟΥ εξαγωγών και ενδοκοινοτικών πωλήσεων

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ , ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΠΡΟΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΦΠΑ ???

ΤΙ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ??

1. Με την εγκύκλιο  >ΔΕΕΦ Α 1109787/12-7-2016 διευκρινίσθηκε ότι, δεν υποβάλλεται πλέον η ειδική συγκεντρωτική κατάσταση για τις πράξεις που εκδίδεται το ΕΔΔΑ ΦΠΑ, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1167/2015.

Ο προμηθευτής στα τιμολόγια που εκδίδει αναγράφει τους αριθμούς των σχετικών δελτίων απαλλαγής (άρθρο 7  >ΠΟΛ 1167/2015).

 

2. Οι πωλήσεις με δελτίο απαλλαγής ΦΠΑ, αντιμετωπίζονται ως απαλλασσόμενες πράξεις με δικαίωμα έκπτωσης και εφόσον η επιχείρηση δεν διενεργεί άλλες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης, δεν προβαίνει στον υπολογισμό prorata.

Οι πράξεις με απαλλακτικό ΦΠΑ αναγράφονται στον κωδικό 349, ενώ περιλαμβάνονται και στον κωδικό 312.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης