ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΜΕΤΟΧΟΥ Α.Ε. ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40% Ο ΟΠΟΙΟΣ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ????