ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 40,00€ .

ΤΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΧΩ ?

ΣΤΗΝ Α.Π.Δ. ΘΑ ΒΑΛΩ ΤΟ 40,00€ ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ Η 48,00€

(40,00/6,666 Χ 8 ΩΡΕΣ ) ΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ??

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΚΑΤΙ ???