ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ POS ΣΤΗΝ AMERICAN EXPRESS Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΤΗΝ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ VIES H KATI ΑΛΛΟ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ???