ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΟΛΗΨΙΑΣ ?????