Ξενοδοχοϋπάλληλος θα προσληφθεί με σύμβαση εκ περιτροπής . Οι ημέρες απασχόλησής του δεν θα είναι σταθερές .Κάποιες εβδομάδες θα δουλεύει 1 ημέρα οχτάωρο ,κάποιες εβδομάδες θα δουλεύει 5 ημέρες οχτάωρο ,κάποιες 2 ημέρες την εβδομάδα κ.ο.κ..Το πρόγραμμα θα προκαθορίζεται μια εβδομάδα πριν.
Τα ερωτήματα είναι :
1ον :Το γεγονός ότι θα δουλεύει κάποιες εβδομάδες 5 ημέρες μήπως αναιρεί το χαρακτηρισμό της σύμβασης ως εκ περιτροπής ;

2ον :Αν μέσα σε 1 μήνα δουλέψει 3 εβδομάδες από 2 ημέρες και μία εβδομάδα 5 ημέρες για πόσες ημέρες θα πληρωθεί και για πόσες ημέρες θα πληρωθούν ασφαλιστικές εισφορές ?
Στο παράδειγμα αυτό ο παρακάτω υπολογισμός μισθού είναι σωστός ; Αν ο μισθός βάσει της σύμβασης των ξενοδ/λων είναι 1000€ και το ωρομίσθιο 6 € θα πληρωθεί 11 ημέρες Χ 8 ώρες χ 6€=528€;

3ον :Όταν γίνει η πρόσληψη θα πρέπει να στείλω σε 8 ημέρες την σύμβαση εκ περιτροπής ;

4ον: Κάθε εβδομάδα η επιχείρηση στέλνει με συμπληρωματικό πίνακα ωραρίου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των εργαζομένων με τις βάρδιες τους .Στο πρόγραμμα θα έχει και τον συγκεκριμένο εργαζόμενο με τις ημέρες που θα εργαστεί .Θα πρέπει να υποβάλω και κάτι άλλο ;