καλησπέρα σας

θα ήθελα να ρωτήσω

α.τι ισχύει σχετικά με τις δικαιούμενες ημέρες αδείας καθώς και με την αποζημίωση αδείας σε περίπτωση αποχώρησης εργαζομένου πριν την λήξη του έτους και πριν κάνει χρήση της αδείας του

1.Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης αρχές του ΄έτους,Ιανουάριος)

2.Σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης

3.Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης (απόλυση)

Δικαιούται ο εργαζόμενος επίδομα αδείας και αποζημίωση αδείας για το σύνολο των ημερών που δικαιούται σε 1 χρόνο ή αναλογικά??και στις 3 περιπτώσεις ?

β.ποιο έντυπο ΄στέλνουμε στο ΕΡΓΑΝΗ?

οικειοθελή ΑΠΟΧΏΡΗΣΗ Η΄ΚΑΤΑΓΓΕΛΊΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ?

Ευχαριστώ εκ των προτέρων