Η ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΧΕΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ?

ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΟΣΟ ?