Εταρεία ΑΕ μπορεί να καταθέσει τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ που αφορά μήνα του 2019 ενώ έχει ήδη εισπράξει το πιστωτικό υπόλοιπο χωρίς έλεγχο του συγκεκριμμένου μήνα ?

Η τροποποίηση αυτή δεν θα αλλάξει το πιστωτικό ποσό της δήλωσης αλλά αφορά διόρθωση στους κωδικούς 345 και 349.Υπάρχει πρόστιμο στην τροποποιητική ΦΠΑ ?