Η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πως καταχωρείται στα απλογραφικά βιβλία και πως στα διπλογραφικά. Τι γίνεται με τον ΦΠΑ ; Καταχωρείται ως έσοδο χωρίς ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης ; Παρακαλώ να περιγράψετε την ορθή διαδικασία καταχώρησης σε σχέση με τα Ε.Λ.Π και τον ΦΠΑ .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.