ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ , ΛΟΓΙΣΤΗΣ(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΕΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ,ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ(ΕΦΚΑ) ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΕ Α.Ε. 11 ΕΤΗ ΩΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ, ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Ε. , ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑ Α.Π.Υ. ΕΠΙ 15 ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΕΤΗΣΙΑ(ΔΩΡΑ ΠΑΣΧΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ,ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ).ΚΑΙ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Ε. ΛΟΓΩ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΥΤΗΣ

1) ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ?

2) ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΕ 15/12 ΟΠΩΣ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ?

3) ΙΣΧΥΕΙ Η ΠΡΟΕΙΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?

4) ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ?

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ