Ασφαλισμένος ετών 68 από τον 11ο του 2019 έχει ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ απο το 1986. Όλα τα ένσημα στο ΤΣΜΕΔΕ. Έχει αυτή τη στιγμή α) ατομικό επιτήδευμα, β) είναι διαχειριστής σε ΕΠΕ και γ) είναι διαχειριστής σε ΙΚΕ. Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβεί για να βγει στην σύνταξη; Πρέπει να κλείσει το ατομικό επιτήδευμα και να αποχωρήσει από διαχειριστής και από την ΕΠΕ και από την ΙΚΕ; Ή μπορεί να συμμετέχει στις εταιρείες και να κρατήσει και το ατομικό επιτήδευμα και να υποβάλλει αίτημα για συνταγιοφότηση;