Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία, απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας ούτε είναι συνδικαιούχος σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό. Δεν επιθυμεί για προσωπικούς λόγους να προχωρήσει στο άνοιγμα νέου τραπεζικού λογαριασμού και ζητά από την εταιρεία να καταβάλλει την μισθοδοσία του στον τραπεζικό λογαριασμό της νόμιμης συζύγου του στον οποίο, όμως, ο ίδιος δεν είναι δικαιούχος.

Ερώτημα:
1. Προβλέπεται κάτι τέτοιο από τη νομοθεσία;
2. Αν ναι, πως μπορεί να είναι καλυμμένοι ο ίδιος ο ασφαλιζόμενος αλλά και η επιχείρηση;
3. Ποια είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί τόσο από την πλευρά του εργαζομένου όσο και από της επιχείρησης;