Πρόσληψη εργάτη 05/02/2018 και αποχώρηση 31/01/2020. Δεν έχει λάβει καθόλου άδεια το 2020. Για πόσες ημέρες αδείας πρέπει να αποζημιωθεί ο συγκεκριμένος εργάτης. Λαμβάνουμε υπόψιν ότι είναι στο 3ο ημερολογιακό και αποζημιώνεται για όλη του την άδεια ή ότι δεν έχει κλείσει τα δύο χρόνια οπότε τον αποζημιώνουμε τμηματικά για τον ένα μήνα που δούλεψε. Αν την δικαιούται ολόκληρη πληρώνουμε 21 ή 22 ημέρες?
Σας ευχαριστώ.