Από 01/01/2020 ποιο το χρηματικό όριο των συναλλαγών των επιχειρήσεων που εξοφλούνται με μετρητά. Ποιες οι κυρώσεις για τον εκδότη ή τον λήπτη εάν δεν εξοφλήσει μέσω τραπέζης;