Είναι υποχρεωτική η νέα ΣΣΕ ΠΚ.15 18/12/2019 Τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων;

Μέχρι πότε ισχύει η κήρυξη μιας ΣΣΕ ως υποχρεωτική (π.χ. Ξενοδοχουπαλλήλων);