Καλημέρα,

θα ήθελα να ρωτήσω τα εξής:

Σε θάνατο φορολογούμενου που ήταν εγγυητής σε δάνεια και είχε και ακίνητα στο όνομά του με προσημείωση:

Σχετικά με το φόρο κληρονομιάς, στη δήλωση στο παθητικό περιλαμβάνονται και αντίστοιχα μειώνουν το «Ενεργητικό» του κληροδοτήματος οι προσωπικές εγγυήσεις και οι προσημειώσεις στα ακίνητα;
Πώς γίνεται η αποτίμηση μετοχών που κατείχε εισηγμένης και μη εισηγμένης εταιρείας.

Ευχαριστώ