Ελεύθερος Επαγγελματίας (ατομική επιχείρηση) με αντικείμενο εργασιών λογιστικό γραφείο απεβίωσε την 20/12/2019. Οι κληρονόμοι (σύζυγος και δύο ενήλικα παιδιά ) δεν επιθυμούν την συνέχιση της επιχείρησης γιατί δεν είναι λογιστές και δεν θέλουνε. Η ΔΟΥ που υπάγονταν η αποβιώσασα μας αναφέρει ότι πρέπει να γίνει έναρξη κοινωνίας κληρονόμων παρότι εμείς αναφέρουμε και την

ΠΟΛ 1009/1994 η οποία έχει και την περίπτωση που δεν θέλουνε οι κληρονόμοι να συνεχιστεί η επιχείρηση. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? τι θα απαντήσουμε στην ΔΟΥ? Θα ήθελα την απάντηση σας.