Καλησπέρα ,

Πελάτης μας ζητάει να του τιμολογήσουμε με 31/12/2019 αγαθά ( πιθανόν αφορούν επιχορηγούμενο πρόγραμμα ) τα οποία θα του παραδοθούν με δελτίο αποστολής μέσα στο 2020 ( εντός 2 μηνών)
Τα εμπορεύματα δεν υπάρχουν στη αποθήκη μας και θα γίνου παραγγελία εντός του ΙΑΝ 2020 σε προμηθευτές του εξωτερικού.
Βάση ΚΒΣ -ΚΦΑΣ μπορώ να τιμολογήσω με 31/12/19 εμπορεύματα στα οποία δεν έχω την κυριότητα και να τα στείλω εκ των υστέρων με δελτίο αποστολής ( αφού τα έχω εισάγει )

Ευχαριστώ

ΘΣ