Λογιστικό Γραφείο(σε ιδιόκτητο ακίνητο κατά 50%και μισθωμένο κατά 50%) μπορεί να δηλωθεί ως Φορολογική Εδρα πελάτη του,εμπορικής επιχείρησης η οποία τα εμπορεύματα της τα αποθηκεύει σε εταιρεία logistics βάσει των ΕΛΠ?Εαν επιτρέπεται θα συνταχθεί και θα υποβληθεί στο ΤΑΧΙΣ μισθωτήριο συμβόλαιο?Η μίσθωση αυτή υπόκειται σε χαρτόσημο η φπα?Τι στοιχείο θα κοπεί ΑΛΠ η ΤΠΥ?Το εισόδημα θα φορολογηθεί ως εισόδημα από ακίνητα?Παρακαλώ για άμεση απάντηση