Καλησπέρα και Καλή χρονιά ,
Επιθυμούμε να μετατρέψουμε Α.Ε. σε Ο.Ε.

Η Α.Ε. έχει σχηματίσει στο παρελθόν αφορολόγητο αποθεματικό Ν 3220 το οποίο εμφανίζει στα βιβλία της.

Μπορούμε να μετατρέψουμε την ΑΕ σε ΟΕ χωρίς να φορολογηθεί το ανωτέρω αφορολόγητο αποθεματικό δεδομένου ότι αυτό σε περίπτωση αλλαγής βιβλίων από Γ σε Β θα εμφανισθεί σε διακεκριμένη στήλη ?

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας