Καλησπέρα. Έγινε 03/01/2020 πρόσληψη υπαλλήλου κάτω των 25 ετών με πλήρη απασχόληση με μηνιαίο μισθό στα 650,00. Ο εργοδότης με βάση την εγκύκλιο του ΕΦΚΑ 28/3-6-19 μπορεί να ζητήσει την επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών 6,66% δηλαδή περίπου 43,29 κάθε μήνα απασχόλησης.
Η ερώτηση μου είναι εάν η εγκύκλιος 28 του 2019 μπορεί να εφαρμοστεί συνδιαστικά με εγκύκλιο του ΙΚΑ 56/ 27-7-00 που αναφέρει οτι ή εργατική εισφορά 6,67 δεν παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται κατευθείαν στον εργαζόμενο.

Σας παρακαλώ ενημερώστε με άμεσα
Ευχαριστώ