Χαίρετε , μπορεί λογιστικό γραφείο που έχει πελάτες (χονδρικούς) να εκδίδει τα τιμολόγια την μέρα που εκτελεί την τελευταία εργασία για τον προηγούμενο μήνα ?
Πχ παράδειγμα , να εκδώσει το τιμολόγιο στις 28/1/2020 για λογιστικές υπηρεσίες, και ο χρόνος έκδοσης είναι ο χρόνος που ολοκλήρωσε την υπηρεσία πχ καταχώρηση τιμολογίων έκδοση ΑΠΔ και αποστολή ΦΠΑ ΠΕΡΙΌΔΟΥ 12ου 2019 ή Δ τριμήνου 2019?