Αγαπητοί συνεργάτες καλημέρα και Καλή Χρονιά,

ΑΕ είναι ιδιοκτήτης παλαιού ακινήτου από το 2018. Τον Απρίλη 2019 το ενοικιάζει με μισθωτήριο και ξεκινά παράλληλα δαπάνες ανασυγκρότησης του. Τον Ιανουάριο 2020 υπάγεται η μίσθωση στο καθεστώς ΦΠΑ με αίτηση στην εφορία (για το 2019 υπολογίζονταν τέλη χαρτοσήμου).

Το ερώτημα είναι ο ΦΠΑ των δαπανών του 2019 εκπίπτει με τη λογική των πέμπτων ξεκινώντας από το 2019;

ο ΦΠΑ των δαπανών του 2020 που ολοκληρώνονται οι εργασίες εκπίπτει κανονικά ολόκληρος;

Τέλος εάν υπάρχουν πέμπτα ΦΠΑ του 2019 που δεν εκπίπτουν αυτός γίνεται έξοδο ή πάγιο; Aν είναι έξοδο εκπίπτει το 2019 ή το 2020 όπου γίνεται η υπαγωγή στον ΦΠΑ;

Ευχαριστώ