Έλληνας μόνιμος κάτοικος εξωτερικού 15 χρόνια (Γερμανία) δραστηριοποείται επαγγελματικά εκεί με μορφή ατομικής επιχείρησης (παροχής υπηρεσιών ).

Επιθυμεί πλέον να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά και στην Ελλάδα στο ίδιο αντικείμενο εργασιών (διαφημιστικές υπηρεσίες) και με έμμισθο προσωπικό.Στην Ελλάδα φαίνεται ακόμα φορολογικός κάτοικος θεσσ/νίκης.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα εξής:

1)Μπορεί να κάνει εκπρόθεσμη δήλωση μεταβολής φορολογικής κατοικίας απο Ελλάδα στην Γερμανία?

(έχει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά)

2)Μπορεί να ιδρύσει ατομική επιχείρηση στην Ελλάδα ως κάτοικος εξωτερικού απο την στιγμή που το

αντικείμενο είναι η παροχή υπηρεσιών , θα απασχολήσει προσωπικό και με βάση την εξέλιξη της

τεχνολογίας μπορεί και χωρίς να έχει προσωπική παρουσία εδώ να λειτουργήσει η επιχείρηση.

3)Ποια είναι η διαδικασία και τι δικαιολογητικά απαιτούνται για ίδρυση υποκαταστήματος αλλοδαπής

και ποια η μορφή που θα συσταθεί εαν στην Γερμανία η επιχείρηση είναι ατομική.Σε ποια ΔΟΥ θα

ανήκει?

4)Θα υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ?

5)Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με διαχειριστή τον ίδιο θα μπορούσε να ιδρύσει ως κάτοικος εξωτερικού?

6)Προσωπική εταιρεία (ΟΕ-ΕΕ) με άλλον εταίρο μπορεί να ιδρύσει ως κοινοτικός κάτοικος αλλοδαπής ?

7)Υπάρχει κάποια αλλαγή με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο και τα κίνητρα των κατοίκων εξωτερικού να επενδύσουν στην Ελλάδα?

Γενικά ποια είναι η σωστή επιλογή που δύναται να δεχθεί και η φορολογική αρχή για την παραπάνω περίπτωση και τι προτείνετε σε μια τέτοια περίπτωση?

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων