Καλημέρα σας,

Πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων (ΤΕΙ) είναι ταυτόχρονα
Α. Ομόρρυθμος Εταίρος σε τεχνική εταιρεία (5 άτομα μόνιμο προσωπικό - 10 άτομα εργατοτεχνίτες),
Β. Πρόεδρος του Δ.Σ. & μέτοχος σε ανώνυμη τεχνική εταιρεία (5 άτομα μόνιμο προσωπικό - 20 άτομα εργατοτεχνίτες) και
Γ. Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. σε ξενοδοχειακή ανώνυμη εταιρεία. (18 άτομα μόνιμο και εποχιακό προσωπικό)

Τα ερωτήματα που θέλω να σας θέσω είναι τα εξής:

1. Μπορεί ο συγκεκριμένος πτυχιούχος μηχανικός δομικών έργων Τ.Ε. να αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας με την ιδιότητα του εργοδότη στις παραπάνω εταιρείες;
2. Σε ποιά κατηγορία επικινδυνότητας ανήκει η κάθε εταιρεία;
3. Χρειάζεται να παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο ή καλύπτεται από το πτυχίο του;
4. Υπάρχει υποχρέωση αναγγελίας του τεχνικού ασφαλείας στο ΣΕΠΕ εφόσον είναι εργοδότης;
5. Αν δεν υφίσταται η υποχρέωση αναγγελίας, πως δηλώνεται ο Τεχνικός Ασφαλείας στα έντυπα του εργάνη;

Αναμένω σύντομα απάντηση σας.

Σας ευχαριστώ και καλή χρονιά!