Καλησπέρα σας,
Κατά το΄ν έλεγχο φυσικού προσώπου έχει καταλογιστεί χαρτόσημο σε ποσό 300 χιλ ευρώ χαρακτηριζόμενο ως χρηματική διευκόλυνση (δάνειο με απόδοση τόκων) από τόν ελεγκτή.(έτσι ακριβώς χαρακτηρίζεται στήν εκθεση ελέγχου -δάνειο με απόδοση τόκων)
Αφορά τήν χρήση 2013 για τήν οποία κοινοποιήθηκαν οριστικά φύλλα ελέγχου.

Τήν επόμενη χρήση (2014) το ποσό σταδιακά επεστράφη πλήρως μέχρι τήν 31/12/2014.
Μπορεί επομένως στήν ελεγχόμενη χρήση να καταλογιστεί χαρτόσημο για τό ίδιο ποσό?
Το χαρτόσημο που καταλογίστηκε είναι 2,4%.

Ευχαριστώ,