Το Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ΚΔΑΠ που αδειοδοτείτα από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εμπίμπτει στην απόφαση 1002/2014 για την απαλλαγή από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού ή ταμειακής μηχανής κατά την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών (παροχής);