Με απόφαση του ΕΦΚΑ κρίθηκε πως οι παροχές σε είδος μέσω διατακτικών σίτισης αποτελούν αποδοχές που προσαυξάνουν το μισθό και υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές, καθώς εγκύκλιος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προβλέπει το αντίθετο. Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ τάχθηκε υπέρ της υπαγωγής των διατακτικών σίτισης σε ασφαλιστικές εισφορές (Δ.ΑΣΦ.121/137807 ΕΦΚΑ),

Η απόφαση του ΕΦΚΑ συγκρούεται με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ που έχει ξεκαθαρίσει πως οι παροχές σε είδος δε θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία, ούτε υπόκεινται σε κοινωνικοασφαλιστικές κρατήσεις , όταν εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης, συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και στην ποιότητα των συνθηκών εργασίας ή αποτελούν μέτρα προς όφελος της υγιεινής και της ασφάλειας των εργαζομένων (ΠΟΛ 1206/2018).

Οι εν λόγω παροχές πρέπει να χορηγούνται από ελευθεριότητα του εργοδότη, προσωπικά στους ίδιους τους δικαιούχους, αυτούσιες και όχι σε χρήμα. Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση τέτοιου είδους παροχών, μη υπαγόμενων σε φόρο εισοδήματος και σε ασφαλιστικές εισφορές, αποτελεί η παροχή τροφής κατά την εργασία, μέσω της χορήγησης γευμάτων ή διατακτικών σίτισης, ή κουπόνια για αγορές απο super market.
Τι ακριβώς συμβαίνει με τα παραπάνω και πως πρέπει να αντιμετωπίσουν τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ασφαλιστικά τις παροχές σε είδος π.χ διατακτικές σίτισης.
Παρακαλώ για την όσοσ το δυνατόν πιο ξεκάθαρη απάντηση για τον σωστό χειρισμό των ως άνω.